اکوسیستم پرداخت ایران را بشناسید

قبل از این که درباره اکوسیستم پرداخت ایران حرفی بزنیم اجازه دهیم بگوییم وقتی از اکوسیستم صحبت می‌کنیم از چه چیزی حرف می‌زنیم. شاید باور نکنید اما عمر واژه اکوسیستم حدود هشتاد سال است. سال‌های دهه ۳۰ میلادی یک گیاه‌شناس اولین بار از این واژه استفاده کرد.


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق