تبلیغات دیجیتال (Digital advertising) چیست؟

حدود بیست سال پیش تبلیغات دیجیتال تنها محدود به بنرهایی میشد که به صورت برجسته روی وبسایت ها قرار میگرفت. این بنرها بسیار آزاردهنده بودند، شما در ۱۰۰ بنر حداکثر بر روی یکی از آنها کلیک میکردید. اما امروزه تبلیغات دیجیتال بسیار گسترده است و انواع مختلفی از تبلیغات آنلاین بر اساس مخاطبان هدف، محتوای […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies