مدیران عامل شرکت های معتبر فناوری و مالی کجا درس خوانده اند؟

آجایپال سینگ بانگا، مدیرعامل مستر کارت؛ ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت و شانتانو نارایان مدیرعامل ادوبی، هر سه در دبیرستانی در بگومپت حیدرآباد تحصیل کرده اند. این دبیرستان Hyderabad Public School نام دارد و یک مدرسه خصوصی در جنوب هند است.


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق